1. NAMEN PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

V podjetju Fungalist, Tomažja vas 31, 8275 Škocjan, se kot upravljalec osebnih podatkov zavzemamo za varovanje in
spoštovanje vaše zasebnosti ter pravic pri obdelavi vaših osebnih podatkov. Zavedamo se pomembnosti ravnanja z osebnimi
podatki in vam zagotavljamo, da upoštevamo veljavne predpise o varstvu podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR).
Ta pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) je namenjen seznanitvi strank in pogodbenih partnerjev Fungalist
uporabnikov spletnih strani in produktov Fungalist. ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki ali »vi«) z vsebino, načinom in
podlago zbiranja, uporabe in shranjevanja (v nadaljevanju: obdelava) osebnih podatkov s strani Fungalist d.o.o., ter s pravicami,
ki jih imajo Posamezniki v zvezi s svojimi podatki.

 

2. PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO

Osebne podatke zbiramo za potrebe izvedbe naših storitev, izpolnitve pogodbenih ali zakonskih obveznosti, za zaščito naših
interesov in interesov posameznikov, za obveščanja o promocijah in marketinških aktivnostih in za dvig kakovosti naših storitev.
Če ni drugače določeno, zbiramo zlasti naslednje podatke:
Kontaktne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka ipd.), ki nam jih posredujete za potrebe izpolnitve vašega
naročila, sestavo ponudbe ali ko na drugačen način vzpostavite kontakt z nami;
Telefonske številke Fungalist ne uporablja za namene neposrednega trženja..
Vaše dostavne podatke delimo z dostavno službo Pošta Slovenije in DPD, ki vam bo težko dostavila paket, če ji ne
zaupamo vašega naslova. Obema tudi posredujem telefonsko številko kupca, da vas lahko preko SMS in klica obveščajo o
dostavi paketa.
Vaše podatke, vpisane pri nakupu oz. zgodovino nakupov obdelujemo le za potrebe in analizo poslovanja Fungalista in jih
ne posredujemo tretjim osebam.
Fungalist o vas nima, ne pobira in ne shranjuje tako imenovanih občutljivih osebnih podatkov.

 

3. IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Če želite, da Fungalist izbriše vse vaše osebne podatke (če jih seveda sploh imamo), nam prosimo pošljite email na
info@fungalist.si. Izbrisali bomo zgodovino vaših nakupov (torej vsa vaša pretekla naročila in vse podatke, povezane z
njimi) ter vaš email v našem email sistemu. Drugih podatkov o vas ne shranjujemo (kreditnih kartic, PayPal računov ipd.)
oziroma vas ne moremo identificirati iz njih (brskanje po spletni strani ipd.).
Če želite izvedeti, katere podatke sploh imamo o vas (zgodovino nakupov, npr.), pišite na info@fungalist.si
Vse o novi evropski uredbi (GDPR), ki ureja vaše in naše pravice glede uporabe podatkov, najdete na strani Evropske
komisije.