Steriliziran substrat

Steriliziran substrat je namenjen tistemu, ki želi preskočiti nekaj korakov ali se izogniti nakupovanju dodatne opreme. Je steriliziran na 121 stopinj pod tlakom in je pripravljen na inokulacijo pod sterilnimi pogoji. Sestavljen je iz sveže bukove žagovine in ekoloških pšeničnih otrobov, zaradi česar je najprimernejši za razvoj gob, saj gojene na tem substratu ne vsrkajo vase težkih kovin in pesticidov. Vsebnost vlage v substratu je okoli 65 %.

Substrat je primeren za gojenje saprofitnih gob. 

3,5 kg

14

45€

Izberi in naroči

Right arrow

Rok dobave je 5 delovnih dni

Možno dobaviti tudi večje količine steriliziranih substratov, po dogovoru.